{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Kente Bakış

Kitabesi bulunmayan yapı, yöredeki bilgilere göre, aslen aynı köyden olup, Köstence’de Valilik yapmış “ Osman Paşa” tarafından, muhtemelen XVIII. y.y.’da yaptırılmıştır. Yapı, tek gözlü ve yolunun eğimli olduğu köprüler grubuna girmektedir. 33 metre uzunluğunda, 2.8 metre enindedir. Köprü gözü, iki kademeli sivri kemerle belirlenmiştir. Kemer, düzgün kesme taş, diğer yerleri moloz taşla inşa edilmiştir. Yol döşemesi moloz taştır. Her iki yöndeki korkuluk duvarları sağlamdır.  


Demirciler Kemer Köprü Görseller