{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Kente Bakış

İlçe genelinde, 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında 8 adet anaokulu, 26 adet ilköğretim okulu, 1 adet yatılı ilköğretim okulu, 1 adet pansiyonlu ilköğretim okulu ve 4 adet lisede toplam 5.034 öğrenci eğitim ve öğretim görmüştür. Bu kurumlarda görev yapan öğretmen sayısı 239’dur. İlçede Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından işletilen 1 spor sahası bulunmaktadır.

 

Borçka ilçe merkezinde ilk eğitim kurumu, 1928 yılında açılmış olan Atatürk İlkokuludur, 1949 yılında Borçka Ortaokulu, 1974 yılında Ticaret Meslek Lisesi, 1976 yılında İmam Hatip Lisesi ve 1978 yılında Borçka Lisesi, 1989 yılında Sağlık Meslek Lisesi eğitime başlamış ve 2000 yılından sonra da 7 Mart Ana okulu, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim okulu ve 2005 Yılında Anadolu Lisesi Eğitime açılmıştır.

 

2008-2009 eğitim öğretim yılında ilçede 51 öğretim kurumunda 239 kadrolu öğretmen, 6.596 öğrenciye eğitim ve öğretim vermektedir.

 

İlçe genelinde yüksek öğretime devam eden öğrenci sayısı çok azdır. Sınıfların kalabalık olması, branş öğretmenlerinin olmayışı, orta dereceli okul öğretmenlerinin çoğunluğunun stajyer olması, sık sık öğretmen atamaları ve liseyi bitiren öğrencilerin yüksek öğrenimden çok hayata atılma arzusu içinde olmaları bu durumu ortaya çıkarmaktadır.

 

İlçenin okur-yazarlık oranı %90’dır. Okuma-yazma bilmeyenlerin çoğunluğu 45 yaş üstü nüfustan oluşmaktadır. Açılan kurslarla okuma-yazma oranı sürekli yükselmektedir. 14-44 yaş gurubunda okuma yazma bilmeyenlerin ilçe nüfusuna oranı %3 dür.

Kültürel Yapı

Yöre folklorunun renkliliğini halk müziği ile halk oyunları sağlar. Yan yana yaşayan halkların kültürleri birbirleri ile kaynaşarak özgün bir müzik ile oyun yapısını ortaya çıkarmıştır. Türlü inanç, gelenek ve göreneklerini Borçka yöresinin özel folkloru yansıtır. Yayla hayatında, tarımın diğer dallarında, evlenme ve diğer adetlerinde, doğum-ölüm inançlarında, yöre folklorunun mahalli özellikleri görülür. Barlar, Horonlar, Türküler, Maniler , Bilmeceler ve Söylenceler yöre folklorunün başlıcalarıdır. Borçka İlçesi Halk Oyunları bakımından oldukça canlıdır. Oyunlar çevrede; Kadın – erkek , yaşlı genç herkes tarafından beceri ile oynanır. Atabarı, Koçarı, Mendobari, Delihoron, Düzhoron, Ondörtlü, Sarı çiçek, Cilvelo vb. başlıca oynanan halk oyunlarındandır.