{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Etkinlikler

Etkinlikler

Etkinlikİlçemiz Kıyı Kenar Paftalarının Askı İlanı

Artvin ili, Borçka ilçesi, Belediye Başkanlığımızca yapılarak Revizyon İmar Planına altlık teşkil etmesi amacıyla Kıyı Kenar Çizgisinin tespiti için hazırlanan halihazır harita paftaları ( 8 adet ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce 19.03.2019 tarih ve 64480 Sayılı Makam Olur’una istinaden 3621 Sayılı Kıyı Kanunu’na göre onaylanmıştır.Onaylanan halihazır harita paftaları 27.03.2019-26.04.2019 tarihleri arasında Belediyemiz askı panosunda da askıya çıkartılmıştır.