{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Etkinlikler

Etkinlikler

Etkinlikİlçemiz Merkez mahallesi,Aydınlar mevkii,Cami Alanı oluşturulması amaçlı İmar Plan Değişiklikleri

Artvin ili,Borçka ilçesi ,Merkez mahallesi Aydınlar mevkii,1/1000 ölçekli ,50-L-1B uygulama imar planı paftasında,1/5000 ölçekli ,50-L nazım İmar Planı Paftasında ,142 ada 13 parsel ve yakın çevresine ait,Cami Alanı oluşturulması amaçlı 1/5000 ölçekli nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği yapılması

Plan değişikliğine ait Meclis kararı,plan değişikliğine konu alanın mevcut İmar Planı ve onaylanmış plan değişikliği sonrası İmar Planı ek'te gösterilmiştir.