{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Etkinlikler

Etkinlikler

EtkinlikMerkez Mah. Uygulama İmar Plan Değişikliği

İlçemiz Merkez mah. Kent merkezi Tematik Kentsel Tasarım Projesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Değişikliği Yapılması