{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Kurumsal

Belediyemiz sorumluluk alanlarında, yasalar ve mevzuat çerçevesinde verilen imkan ve yetkileri planlı, programlı, etkin ve adil bir şekilde tamamen halkımızın yararına kullanılarak en iyi hizmeti sunmak. Sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak; katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışıyla kentsel gelişim seviyesini arttırmak ve Çağdaş belediyecilik anlayışı çerçevesinde halka hizmet etmek.

Temel Değerlerimiz

Önce İnsan Anlayışıyla Hareket Etmek

Değerlere Saygı

Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı

Hizmette Kalite

Çevreye Duyarlı Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşme

Şeffaflık ve Hasap Verebilirlik

Teknolojiyi Optimum Seviyede Kullanmak

Halkla ve Çalışanlarla Birlikte Karar Almak ve Uygulamak

Hizmette Adalet Davranışda Eşitlik

VİZYONUMUZ
Doğal güzelliğini ve kültürel potansiyelini hayata geçiren, kentlilik bilinci gelişmiş, yaşam kalitesi yüksek, Dünya’nın her yerinden insanların ziyaret etmeyi ve yaşamayı arzuladığı bir kent olmaktır.

MİSYONUMUZ
İnsan ve çevre odaklı bir anlayışla, halkın yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan yaşanılabilir bir kent oluşturmak.